Aktuelt

1x1
Nov 21, 2017
Ny forhandler i Sør Korea

Invisible Connections AS har siden Juni 2017 hatt kontakt med det Sør Koreanske firmaet «New Korea Trading (NKT)». I begynnelsen av November inngikk våre to firma en avtale. På bildet ser dere vår daglige leder Svein Berg sammen med Vice president J. U. Cho bekrefte den skriftlige avtalen med et håndtrykk.

Les mer
1x1
Nov 21, 2017
Dr Munk

Seltor AS har benyttet BWC 55-Light med vinkel som balkonginnfesting til dette prosjektet i Porsgrunn. Prosjektet omfatter 2 bygg med til sammen 25 leiligheter. Ved å benytte BWC kunne balkongene ettermonteres

Prosjektleder hos Seltor AS, Per Teigen, har beskrevet erfaringen med BWC på følgende måte:
Ved å bruke invisible connections til balkongfester har Seltor løftet kvaliteten i prosjektet Dr Munks Park Trinn II, både med tanke på at IC bidrar til en gjennomgående tett konstruksjon, færre kuldebroer, og at IC gir oss en ekstra justeringsmulighet etter at råbygget har satt seg.

Les mer
1x1
Okt 16, 2017
PRODUKTNYHET

Fly Seismic er et nytt patentert system utviklet av vår partner i Italia, Eisko.  I kombinasjon med IC BSF har de utviklet et system for moment stive bjelke-søyle forbindelser. Prefab med Flys Seismic har egenskaper tilnærmet lik plass støpte konstruksjoner. Dette gjør det mulig å bygge med prefab konstruksjoner i seismiske soner og når det er krav til robustness/kollaps. (Eurocode structural robustness Class 2b and 3)

Finn ut mer her Fly Seismic

Les mer
1x1
Okt 16, 2017
BRIGHT BUILDING, MANCHESTER SCIENCE PARK

Vi er meget stolte av å være en del av dette prosjektet. «The Hub» er det nye innovasjonssentret i Manchester Science park. Tanken er at dette skal være selve hjertet i parken. Bygget er 6500 m²  fordelt over 4 etasjer. Siden arkitekt og ingeniør trengte konsollfrie innfestinger til de prefabrikkerte bjelkene, tilbudte vår partner i UK Invisible Connections Ltd våre patenterte BSF forbindelser.

Her er hva elementprodusenten ABM Precast Solution skriver om prosjektet:

The Innovation Centre, at the centre of Manchester Science Park is a concrete framed, BREEAM Excellent building providing office and low level laboratory accommodation over four floors set around a central atrium, as well as café and restaurant facilities, a gym, with meeting, conferencing and networking spaces.

Supply of precast building frame components to suit the building’s unique trapezium plan form including 235 beam and column components using the ‘Invisible Connection’ jointing system.

Les mer
1x1
Okt 06, 2017
Brødfabrikken, Oslo

Bundebygg AS var meget fornøyd etter å ha brukt våre BWC-30 U balkonginnfestinger på de 154 balkongene i prosjektet. Dette var pilotprosjekt for vår nye BWC for utkraget balkong. Muligheten for ettermontering av balkongene er en stor fordel for entreprenøren. Montering på dette prosjektet, gikk raskt og effektivt.
Mer om dette flotte prosjektet finner du bla på bygg.no http://www.bygg.no/article/1326840.

Les mer
1x1
Okt 05, 2017
Strandvegen 1 ved Lillestrøm

Invisible Connection BWC ble valgt for innfesting av balkonger på dette prosjektet. Det er Veidekke Entreprenør som har oppdraget med å oppføre de 75 leilighetene i Strandvegen 1 like ved Lillestrøm. Prosjektet består av tre leilighetsbygg på fem og seks etasjer, garasjeanlegg, utomhusarealer og vei- og infrastrukturarbeider i Strandvegen og Torvaveien.

Til innfesting av de tynne utkragede balkongene ble IC BWC 40 valgt, en av de store fordelene er bla at balkonger da kan ettermonteres, med alle de fordeler dette gir entreprenøren.

Les mer
Mer