Glasgow City College

Invisible Connections RVK  for innfesting av trapper og repos ble spesifisert for The City of Glasgow Collage Project. Universitetet består av en 7 etasjers hovedbygg, et tårn og en 4 etasjer fløy. Bærende konstruksjon er stål og dekker er prefab betongelementer.

RVK ble valgt for å få konsollfrie innfestinger og rask montering, og for å oppfylle Engelske krav til  robustness. Vår distributør Invisible Connections Ltd i England leveret IC RVK trappeinnfestinger