Arve Øverås ny daglig leder i Invisible Connections AS

Arve Øverås (52) er tilsatt som ny daglig leder i Invisible Connections AS. Vi er svært glade for at Arve takket ja til å bli Invisible Connections nye leder, sier styreleder Jørn Nes. Det har vært viktig for oss å finne en markedsorientert og engasjert leder med nasjonal og internasjonal salgserfaring og god kunnskap og forståelse for hele verdikjeden i en moderne industrivirksomhet. Vi er trygg på at Arve besitter de egenskaper og har den kompetansen som skal til for å lede, drive salgsvekst og sikre videre utvikling av et selskap med vekstambisjoner.

Arve Øverås kommer fra stilling som salgs-/markedssjef i Mittet AS/Deltrian Norge AS, hvor han har bidratt til kontinuerlig vekst siden 2014. Karrieren startet innenfor møbelindustrien med ansvar for eksportmarkedet og etablering av forhandler- og agenturnettverk i Europa. Deretter gikk han videre til en sentral markedssjefsrolle innenfor maritime sikkerhetsprodukter, hvor han hadde et nasjonalt ansvar for etablering og drift av kjedeavtaler og forhandlernettverk.

«Jeg ser frem til å starte som daglig leder i Invisible Connections, og er veldig glad over at styret har valgt meg som ny leder. Jeg kommer til et veldrevet selskap som har lagt et godt grunnlag for stabil og kontinuerlig vekst med fokus på egne merkevarer. Jeg er imponert over arbeidet Svein Berg og resten av organisasjonen har lagt ned, og alt de har oppnådd så langt. Nå gleder jeg meg til å være med å utvikle selskapet videre», sier Arve Øverås.