Dr Munk

Seltor AS har benyttet BWC 55-Light med vinkel som balkonginnfesting til dette prosjektet i Porsgrunn. Prosjektet omfatter 2 bygg med til sammen 25 leiligheter. Ved å benytte BWC kunne balkongene ettermonteres

Prosjektleder hos Seltor AS, Per Teigen, har beskrevet erfaringen med BWC på følgende måte:
Ved å bruke invisible connections til balkongfester har Seltor løftet kvaliteten i prosjektet Dr Munks Park Trinn II, både med tanke på at IC bidrar til en gjennomgående tett konstruksjon, færre kuldebroer, og at IC gir oss en ekstra justeringsmulighet etter at råbygget har satt seg.