Nylig tilsatt daglig leder Arve Øverås er inne i sin første arbeidsuke i Invisible Connections AS.

Arve opplever å komme til et «vinnerlag» som leverer omsetning over budsjett så langt i 2019.
Her oppleves det å være svært god aktivitet i alle avdelinger. Selskapets salgsrepresentanter har opprettholdt en jevn og god markeds aktivitet i årets første måneder med resultat i en god ordreinngang.
På teknisk-/ og produksjons avdelingen henger man godt med salgssiden og kan vise til rasjonell og kvalitativ god produksjon. Dette fører til at kundene tilkjennegir høy tilfredshet ved å handle med Invisible Connections AS.

Dette lover godt med tanke på fortsettelsen sier Arve som sammen med avdelingsleder Stig Arild Trøen inspiserer produktene fra en ordre klar til sending det Britiske marked.