Odd Harry Hestad er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Odd Harry har arbeidet ved Invisible Connections AS siden 1989,  som produksjonsmedarbeider/vedlikeholdsansvarlig.

Odd Harry har vært en flink og lojal kollega i hele hans fartstid her hos oss. Vi setter stor pris på hans nøyaktighet, ståpåvilje og kunnskap. Som produksjonsmedarbeider er det vel ingenting han ikke har produsert og alltid med den beste kvaliteten. Og som vedlikeholdsansvarlig i mange år, har han vært viktig i å holde maskinene igang.