Odd Harry trer inn i pensjonisttilværelsen.

Odd Harry Hestad hadde i dag siste arbeidsdag hos Invisible Connections AS (IC), og trer nå inn i pensjonistenes rekker.
Det ble avholdt en fin avskjedslunsj for Odd Harry sammen med gode kolleger, og han fikk overrekt gave og blomster fra oss i IC.

Odd Harry startet jobben 1.6.1989, og har jobbet sammenhengende i IC i nesten 32 år.
Det har kvalifisert Odd Harry til både Gullklokke (25 år) og Norges Vel medalje (30 år) for lang og tro tjeneste.

Odd Harry har vært lojal, nøyaktig, kunnskapsrik og kreativ i sitt arbeide for IC.
Han har vært en kontinuitetsbærer, og har vært en uvurderlig god medarbeider/kollega.

IC kommer til å savne Odd Harry, men ønsker han lykke til i ny tilværelse.