PRODUKTNYHET

Fly Seismic er et nytt patentert system utviklet av vår partner i Italia, Eisko.  I kombinasjon med IC BSF har de utviklet et system for moment stive bjelke-søyle forbindelser. Prefab med Flys Seismic har egenskaper tilnærmet lik plass støpte konstruksjoner. Dette gjør det mulig å bygge med prefab konstruksjoner i seismiske soner og når det er krav til robustness/kollaps. (Eurocode structural robustness Class 2b and 3)

Finn ut mer her Fly Seismic