Strandvegen 1 ved Lillestrøm

Invisible Connection BWC ble valgt for innfesting av balkonger på dette prosjektet. Det er Veidekke Entreprenør som har oppdraget med å oppføre de 75 leilighetene i Strandvegen 1 like ved Lillestrøm. Prosjektet består av tre leilighetsbygg på fem og seks etasjer, garasjeanlegg, utomhusarealer og vei- og infrastrukturarbeider i Strandvegen og Torvaveien.

Til innfesting av de tynne utkragede balkongene ble IC BWC 40 valgt, en av de store fordelene er bla at balkonger da kan ettermonteres, med alle de fordeler dette gir entreprenøren.