Arkitekt

Ingeniør

Prefabrikasjon

Installasjon

Konsollfri forbindelse mellom bjelke- søyle, -bjelke, -vegg.

sample 2

Bjelkeforbindelse – BSF

 

Bjelkeenheten; støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt forankrings-armering.

Søylekassen; støpes inn i betongsøylen. Den finnes i to utførelser. En for bjelke-søylesammenkobling og en for bjelke-bjelkesammenkobling.

Kniv/sleide; forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før bjelkemontasje er kniven tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten.[:en]

 

Svein Berg

Commercial Director

+47 901 16 838

svein@invisi.no

Skjema

Toppartikkel video

IC Akademiet

IC Akademiet gir deg rask kunnskap på en ny måte med bruk av filmer og web.
Viser med film hvordan Arkitekten får »freedom to create«, og viser ingeniører, produsenter og montører  hvordan de bruker produktene på en enkel måte.