Dovrekvartalet, K-tre, Lillestrøm

Vi er stolte av å ha levert TSS 25 L til Dovrekvartalet i Lillestrøm.

Anders Fredriksson, Bundebygg, Bas på Dovrekvartalet sier:

“En helt suverän produkt som borde användas av flera trappleverantörer. Enkel, smart och snabb lösning för justering av trappan. 10-15 % tidsbesparande.” 

Stay tuned, ny produkt!

Invisible Connections vil snart lansere en ny produkt innen trappereposinnfestning.

Våre nye TSS 60 P og RVK 60 P er begge laget av resirkulert Pe.

Grua Torg, Lunner Kommune

Lokasjon Grua Torg, Lunner
Type bygning Leiligheter
År 2021
Totalentreprenør  
Betong element  
IC Produkter BWC 55 light

 

Egersund Betongteknikk AS

Vi takker Egersund Betongteknikk AS for at det ble valgt gjennomgående søyler, slik at vi fikk leveranse på bjelke/søyle forbindelser(BSF) til dette innovative bygget.
Bl. a ble det benyttet vår største type, som har en kapasitet på 1100 kN

Løsninger for ulike dekke

Invisible Connections AS har flere løsningsalternativer for både hulldekker og platten-/ plasstøpte dekker.

Se Memo 750; Veiledning BWC utkraget.

NYHET!

Kombiner ettermontert fritt utkraget balkong med hulldekke.

Jan Erik trer inn i pensjonisttilværelsen.

Da var dagen kommet da Jan Erik Brevik etter eget ønske, valgte å tre inn i pensjonisttilværelsen.
Etter et langt arbeidsliv i byggevarebransjen(48 år), hvor de siste 5 årene som selger hos IC, vil han fremover heller prioritere familie og hage(r).

Arvid og Svein takket Jan Erik for innsatsen, og ønsket han på vegne av alle i Invisible Connections AS, en fin tid som pensjonist.

Trond Erik Skarshaug er nytilsatt daglig leder

Trond Erik blei tilsatt som daglig leder den 2. juni 2020, han er 55 år og har bostedsadresse på Harøy.

Siste jobb var som Salgssjef hos Invisible Connections AS.

Trond Erik har bred erfaring fra byggevare bransjen da han i mer enn de siste 25 åren har arbeidet med Daglig ledelse, Innkjøp, salgs og markedsledelse. Han har dessuten 20 års internasjonal erfaring fra ulike markeder, også fra store ledende selskaper.

Trond Eriks styrke er allsidig erfaring innen ledelse av prestasjons grupper, han er forhandlingsvant, analytisk og innehar god forretningsforståelse.

Trond Erik sier selv at «Invisible Connections AS er et sterkt familieeid selskap som har vært bygget opp gjennom mer enn 30 år. Min motivasjon fremover er sammen med våre dyktige medarbeidere å utvikle IC videre internasjonalt, så vel som i det Norske markedet.

Jeg ser også frem til å jobbe tett med ett aktivt Styre og eierne av bedriften.»

Rekrutteringsprosessen ble ledet av Adm. Direktør Eirik Sperre i Sperre Rekruttering AS og Styreformann i Invisible Connections AS Jørn Nes.

Varso tower, Warszawa

Location Warszawa
Type of building Office/Hotel
Year 2019/20
Architect Foster og Partners
Main contractor HB Reavis
IC Product Stair connector special
Quantity  1100 units
 
 

IC Trappeforbindelse i tynnere dekker og forenklet armeringsføring

I Invisible Connections jobber vi kontinuerlig med videreutvikling og forbedring av våre IC produkter, våre TSS/RVK trappeforbindelser er testet flere ganger tidligere, nå har vi fortatt en ny FE analyse.


Resultat av denne analysen, TSS/RVK kan anvendes i tynnere dekker med full kapasitet. Dekketykkelsen kan minskes med hele20-25% og fortsatt full kapasitet. En god nyhet for elementprodusenten som kan bruke mindre betong og miljøet som følge av mindre betongbruk.


Vi har også forenklet armeringsføringen, og samlet all nødvendig teknisk informasjon i memo 54 og 55. vi håper dette både effektiviserer produksjonen hos elementprodusent, og gjør våre trappeinnfestinger mer brukervennlig for konstruktør/RIB.