Drawings

Beam column connections

BSFx

Bilde Produkt ADSK-Revit DWG 2D DWG 3D SAT STEP IFC PDF
B 225 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
B 300 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon
B 450 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
B 700 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
SF 225  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
SF 300  attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon
SF 450 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
SF 700 attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
S 255 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
S 300 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon
S 450 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
S 700 attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SF 225 B-B attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SF 300 B-B attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SF 450 B-B attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SF 700 B-B attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
BO 225 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
BO 450 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
BO 700 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon

 

Stair and landing connections

TSS and RVKx

Photo Product ADSK-Revit DWG 2D DWG 3D SAT STEP IFC PDF
TSS 20 FA attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
TSS 41  attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon
TSS 101  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
TSS 102 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
RVK 101 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
GF 40 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
GF 100 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
GF 102 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
USK 40 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
USK 100 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SEAL 40  attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon  attachment-icon attachment-icon attachment-icon
SEAL 100 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
GB TSS 20 FA attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon

 

DT-connections

DTS and DTFx

Bilde Produkt ADSK-Revit DWG 2D DWG 3D SAT STEP IFC PDF
DTF 120 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
DTF 150  attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon
DTS 120 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon
DTS 150 attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon attachment-icon  attachment-icon attachment-icon