Video

freedom to create

Fremtidens trappesystem


Fordeler med IC Trappforbindeler

Konsollfrie forbindelser mellom repos og vegg.


Bruksområder


Referenser

Se link for flere referenser.


VEILEDNING IC TRAPPEFORBINDELSER

Se: Memo 31


Hvilke krav har trappene?

• Overflate, Terrasso, se under
• Trinnlyd se Memo 47
• Brann, se side 9 og Memo 45


TSS eller RVK

TSS – (Terrasso Stair Support).

Innerrør trekkes ut med wire og returtau (ingen synlige merker i overflate, egner seg i terrasso overflate).

RVK – (Repos  Vegg Konsollfritt).

Innerrør skyves ut for hånd/verktøy fra topp av repos (utstøpning synlig i overflate)


TSS produkter til repos/vegg

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
TSS 60 p Slank design muliggjør tynne repo og trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet 170 mm). Kapasitet opp til 57kN. Ytterrør er Resirkulert HDPE. 57 kN
TSS 101 Kapasitet opptil 96 kN i en 170 mm tykk (min.) repo, opptil 100 kN i en 200 mm tykk repo. 100 kN
TSS 102 Inneholder lyddempning mellom innerrør/ytterrør og repos/vegg.  Kapasitet opptil 96 kN i en 170 mm tykk (min.) repo, opptil 100 kN i en 200 mm tykk repo. 100 kN

RVK produkter til repos/vegg

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
RVK 60 p Slank design muliggjør tynne repo og trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet 170 mm). Kapasitet opp til 57kN. Ytterrør er Resirkulert HDPE. 57 kN
RVK 101 Kapasitet opptil 80kN i en 200 mm tykk (min.) repo, opptil 100 kN i en 265 mm tykk repo. 100 kN

IC Box utsparingsbokser

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
IC Box Utsparingsboks til vegg.  Resirkulert HDPE.  
IC Box SRU

Utsparingsboks med lyddemping til vegg.  Resirkulert HDPE.

 

Produkter til repos/trapp

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
TSS 20 FA Trapp og reposforbindelse med justering. 20 kN
TSS 25 L Trapp og reposforbindelse med justering og løft i produksjon og installasjon. 25 kN
TSS 60 P Slank design muliggjør tynne repo og trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet 170 mm). Kapasitet opp til 57kN. Ytterrør er Resirkulert HDPE. 57 kN

TSS 25 L

• Løft og snuing av element ved produksjon.
• Vaierløft ved transport og montasje på byggeplass
• Trinnløs høydejustering ved montasje
• Sparer flere løfteanker/løfteklokker
• Sparer hylleløsning
• Effektive montasje på byggeplass, unngår shimsing
• Ferdig armert.

For mer informasjon om TSS 25 L se : Memo 65 A

 


TSS 20 FA

• Trinnløs høydejustering
• Sparer trappeneser
• Raskere montering uten shimsing

For mer informasjon om TSS 20 FA se: Memo 65A


TSS 60 P

Ved ønske om terrasso kan TSS 60 P brukes mellom repos og trapp, se bilde.


Hvilken kapasitet på trappeforbindelse skal velges?

Vårt kalkulasjonsverktøy hjelper deg til enkelt å finne riktig forbindelse

Tips! TSS/RVK bør ligge så nærme kanten på repos som mulig, for å få mindre last i front og unngå negative laster i bakkant av repos (vipping).

 


Armering av trappeforbindelse TSS/RVK repos-vegg

Vi har utviklet standard armering for TSS og RVK repos-vegg forbindelser, se Memo 55 Se også film «Trapp ingeniør» på IC akademi.


Armering av trappeforbindelse trapp – vegg

Armering av trappeforbindelse trapp-vegg TSS 25 L, se Memo 65A

Armering av trappeforbindelse trapp-vegg TSS 20 FA, se Memo 65

TSS25L er ferdig armert med flattstål og bakplate
For vertikal last 25 kN, løftekapasitet 8 kN


Brannbeskyttelse

Se Memo 45 og IC akademiet for korrekt montering.

Brannbeskyttelse blir meget godt ivaretatt med IC trappeinnfestinger. TSS/RVK enheten vil være utstøpt og dekket av nonset.

Krav til overdekning jfr Eurocode

Required fire resistance R30 R60 R90 R120
Minimum cover «C» mm0 0 25 30 60

Trinnlyd

Vi har flere løsninger for å redusere trinnlyd, se Memo 47
IC Akademiet, film trapp/ingeniør

TSS102 med vertikal gummiflens er den beste løsningen. Denne løsningen reduserer lydgjennomtrenging med 22-28 dB.

TSS/RVK med IC-Box SRU. Denne løsningen reduserer lydgjennomtrenging med 18-23 dB.

 

TSS/RVK med vertikal gummiflens. Denne løsningen gjelder for alle TSS og RVK, reduksjon trinnlyd 10-12 dB.


Repos tykkelser og kantavstander

Se Memo 55

 

 

Tegninger

På vår hjemmeside under designverktøy og under hvert enkelt produkt finner du enkelt tegninger for hver enkelt enhet i de mest brukte formater

https://www.invisibleconnections.no/category/tegninger/#tss-og-rvk

 

Produksjon

Se Memo20 og 32 for produksjonsprosedyrer.

IC Akademiet Film trapp produksjon

https://www.invisibleconnections.no/category/ic-akademiet/

 

Montasje

Se IC Akademiet trapp installasjon

https://www.invisibleconnections.no/category/ic-akademiet/

 

Godkjenninger

ETA

EN 1090

https://www.invisibleconnections.no/category/godkjenning/


Tilleggsprodukter

For mer info se Memo 41.

Bilde Artikkel nr Beskrivelse
GF 60 Vertikal gummiflens 240x190x5
GF 100 Vertikal gummiflens 240x190x5
GF 102 Vertikal gummiflens 240x190x5
Lokk 101 Lokk for tetting ved lagring/transport RVK101/TSS101100-3
Lokk TSS 102 Lokk for tetting ved lagring/transport TSS 102-3
IC Box 100 SRU IC Box 100 SRU i Resirkulerbar PE med lydisolering 170x115x100
IC Box 100 IC Box 100 SRU i Resirkulerbar PE 170x115x100
USK 100 Utsparingskloss RVK/TSS
USK 100 M Utsparingskloss m/magnet RVK/TSS

Film – trappeforbindelser


IC Akademiet

For flere filmer og info se IC Akademiet, ingeniør og montering.


Vi tilbyr forbindelser for