Bjelkeforbindelse – BSF

 

Bjelkeenheten; støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt forankrings-armering.

Søylekassen; støpes inn i betongsøylen. Den finnes i to utførelser. En for bjelke-søylesammenkobling og en for bjelke-bjelkesammenkobling.

Kniv/sleide; forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før bjelkemontasje er kniven tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten.[:en]

 

Bruksområder

IC Akademiet

For flere filmer og info se IC Akademiet, ingeniør og montering.

Produktserie

Bilde Artikkel nr Beskrivelse Vekt (kg)
B 225 Bjelke-enhet 7,4
B 300 Bjelke-enhet 8,0
B 450 Bjelke-enhet 10,6
B 700 Bjelke-enhet 26,3
B 1100 Bjelke-enhet 35,0
SF 225 Søyle-enhet 4,2
SF 300 Søyle-enhet 4,4
SF 450 Søyle-enhet 7,2
SF 700 Søyle-enhet 15,5
SF 1100 Søyle-enhet 37,3
S 225 Sleide / kniv 14,4
S 300 Sleide / kniv 17,4
S 450 Sleide / kniv 35,1
S 700 Sleide / kniv 53,0
S 1100 Sleide / kniv 131,9
SF 225 B-B Bjelke-bjelke enhet 2,4
SF 300 B-B Bjelke-bjelke enhet 2,6
SF 450 B-B Bjelke-bjelke enhet 2,7
SF 700 B-B Bjelke-bjelke enhet 18,5
SF 1100 B-B Bjelke-bjelke enhet 13,4
BO 225 Utsparingskloss
for B 225 og B 300
1,9
BO 450 Utsparingskloss
for B 450
2,6
BO 700 Utsparingskloss
for B 700
5,3

Merking av enhet

Alle BSF-enhetene er merket med fargekode og CE-nummer.

BSF Type Farge
BSF 225 Blå
BSF 300 Grønn
BSF 450 Sølv-grå
BSF 700 Brun
BSF 1100 Gul

Mer info se memo 510.

Kapasiteter og minste bjelkedimensjoner.

Memo 551 illustration 1 til tabell 1

 

Type Maksimal kapasitet
vertikal bruddlast på enhet
(kN)
Tilnærmet minste bjelke dimensjon for å få plass til enheten.
WXH
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
BSF225 225 190×370 »116mm »306mm
BSF 300 300 190×420 »116mm »349mm
BSF450 450 190×440 »116mm »369mm
BSF700 700 190×500 »239mm »424mm
BSF1100 1100 310×590 »239mm »518mm

For mer info se memo 551.

 

Referensenivåer

Høydeforskjell mellom referansenivå i bjelke og søyle.

 

Enhet Y
(mm)
Y0
(mm)
Y + Y0
(mm)
BSF225 195 100 295
BSF300 235 100 335
BSF450 250 100 350
BSF700 280 125 405
BSF1100 360 125 485

For mer info se memo 503.

Designprinsipper

Tabell 1: Vertikale krefter (nominelle).

Type Fv (kN) a (mm) b (mm) c (mm) RVO (kN) RVU (kN)
BSF225 225 115 340 195 327 102
BSF300 300 125 330 235 456.4 156.4
BSF450 450 152.5 432.5 250 660.7 210.7
BSF700 700 165 420 280 1068 368
BSF1100 1100 206 704 360 1557 457

 

Tabellen over er for «ideelle» verdier for a, b og c. Større krefter oppstår når man inkluderer ugunstigste toleranser på plassering av forankringsarmering (±5mm) samt byggeplassavvik (10mm).  Dette gir en tabell med følgende verdier.

Tabell 2: Vertikale krefter (maksimum).

Type Fv (kN) a (mm) b (mm) c (mm) RVO (kN) RVU (kN)
BSF225 225 130 330 195 340.2 115.2
BSF300 300 140 320 235 475.3 175.3
BSF450 450 167.5 422.5 250 681.7 231.7
BSF700 700 180 410 280 1103 403
BSF1100 1100 221 694 360 1587 487

Mer info og beregning se memo 521. Vid kalkulasjon, bruk memo BSF Calculasjon XL.

For mer info se memo 551 og 521

Standard armering – bjelke

EKSEMPEL: ARMERING I BJELKEENDE BSF225 MED BRUDDLAST 225KN

 

Mengden armering og endelig form på flere av bøylene må bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Dette kan gjøres iht. prosedyrene gitt i Memo. Betongkvalitet C35 og bjelkedimensjon: W×H=300×450 er brukt i eksempelet. Denne bjelkedimensjonen tilsvarer cirka minimum bjelketverrsnitt for å kunne utnytte enhetens kapasitet.

For mer info armering i bjelke se memo 522 a-e.

 

Standard armering – søyle

Memo 523 figur 1

Figur illustrerer anbefalt armeringsprinsipp lokalt ved søyleenheten. En del av vertikalkraften vil overføres til søylen via det påsveisete armeringsjernet, mens resterende kraft innføres som trykk under stålplaten.Splittkrefter vil oppstå når kraften sprer seg i søyletverrsnittet.
Nødvendig armering i sone 1 beregnes som gitt i Memo 521.  Eksempel på nødvendig armering i sone 1 basert på beregningene i Memo 521 er gitt i Tabell 1. I sone 2 kan bøylene fordeles med normal senteravstand.

 

Standard armering – horisontal forankring

Standard armering - horisontal forankring- nor

Type Gjengestang Mutter og skive Stang Mutter og skive
BSF225 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
1 x M16 1 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF300 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
1 x M16 1 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF450 2 x M12 2 x 70x70x10
4 x M12 8.8
1 x M16 1 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF700 2 x M16 2 x 90x90x12
4 x M20 8.8
1 x M20 1 x 90x90x12
2x M20 8.8
BSF1100 2 x M24 2 x 110x110x15

4 x M24 8.8

1 x M24 1 x 110x110x15

2 x M24 8.8

 

Type Gjengestang Mutter og skive
B 225 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
B  300 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
B 450 2 x M16 2 x 70x70x10
4 x M16 8.8
B 700 2 x M20 2 x 90x90x12
4 x M20 8.8
B 1100 2 x M24 2 x 110x110x15

4 x M24 8.8

 

Type Gjengestang Mutter og skive
SF 225 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF 300 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF450 2 x M16 2 x 70x70x10
4 x M16 8.8
SF 700 2 x M20 2 x 90x90x12
4 x M20 8.8
SF1100 2 x M24 2 x 110x110x15

4 x M24 8.8

 

Type Gjengestang Mutter og skive
SF 225 B-B 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF 300 B-B 2 x M12 2 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF450 B-B 2 x M16 2 x 70x70x10
4 x M16 8.8
SF 700 B-B 2 x M20 2 x 90x90x12
4 x M20 8.8
SF1100 B-B 2 x M24 2 x 110x110x15

4 x M24 8.8

 

Bjelke – bjelke T-forbindelser

Memo 526 Figur 1

Bjelketverrsnitt og sekundærbjelkens opphengingspunkt i lengderetning av hovedbjelken vil variere. Dette kan gi ulike varianter av kraftgang i hovedbjelken og den nøyaktige lastbærende virkemåten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Denne vil kunne variere avhengig av geometrien i forbindelsen og det kan oppstå forhold ved kraftoverføringen som ikke er dekket av eksempelberegningene.

For mer info, se memo 526.

Skrå forbindelser

Memo 508 Side 3

Eksempel over viser kytepunkt som ikke er 90º.

For mer info se memo 508.

 

Praktiske råd i produksjon

 

For mer info, se memo 552.

For mer info om produksjon se IC Akademiet.

Montering

 

Torsjon – stempling.

For mer info, se memo nr. 505.

Memo 505 Figur 1

Midlertidig støtte. Må beregnes i hvert enkelt tilfelle.

 

Vertikal posisjonering av bjelker

For mer info, se memo nr. 541.

Memo 541 alt 3

Talje for justering av bjelken.

 

Justering og tetting av fuger.

For mere info, se memo nr. 540.

 

For mer info om montering, se IC Akademiet.

Vi tilbyr forbindelser for