Trappeforbindelser – TSS / RVK

Enkleste måten for innfesting av trapper og repos.

Bruksområder

 

TSS eller RVK

TSS – (Terrasso Stair Support).

Innerrør trekkes ut med wire og returtau (ingen synlige merker i overflate, egner seg i terrasso overflate).

RVK – (Repos  Vegg Konsollfritt).

Innerrør skyves ut for hånd/verktøy fra topp av repos (utstøpning synlig i overflate)

iC Box / iC Box SRU

iC Box er et spesialtilpasset produkt for å lage utsparing i betongvegger, prefab eller plasstøpt. Produktet er designet for å brukes sammen med std. TSS og RVK.
Bruk av iC Box gir en vertikal toleranse på +/- 35mm og en horisontal toleranse på +/- 40mm. iC Box er produsert i slitesterk og resirkulerbar HDPE.
iC Box er forsterket med ribber på alle sider. Dette gir god forankring til betongveggen. På baksiden av den avtakbare frontplaten er det en kant som opprettholder formen på boksen under betongtrykk. Denne sørger også for at boksen er tett under støping. 

iC Box SRU – Sound Reduction Unit, gir lyddemping.

 

Produktserie

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Vekt (kg) Bilde
TSS 20 FA Trapp og repos forbindelse m/justering. 20 kN 1,8
TSS 20 FA G Trapp og repos forbindelse m/justering, galvanisert 20 kN 1,9
TSS 25 L Trapp og repos forbindelse m/justering 25 kN 2,75
TSS 41 G Trappeforbindelse, galvanisert 40 kN 4,3
TSS 60 P Trappeforbindelse, PE. 60 kN
TSS 101 G Trappeforbindelse, galvanisert 100 kN 7,7
TSS 102 Trappeforbindelse m/ trinnlydsdeming inkl GF 102 100 kN 11,0
TSS 102 G Trappeforbindelse m/ trinnlydsdeming inkl GF 102. galvanisert 100 kN 12,0
RVK 60 P  Trappeforbindelse, PE. 60 kN
RVK 101 Trappeforbindelse, sort. 100 kN 8,5
RVK 101 G Trappeforbindelse, galvanisert. 100 kN 9,3
REDiBOX Utsparingsboks

IC Akademiet

For flere filmer og info se IC Akademiet, ingeniør og montering.

Tilleggsprodukter RVK og TSS

Se mer info om tilleggsprodukter i memo 41.

 Artikkel nr. Beskrivelse Vekt (kg) bilde
GF 40 Vertikal gummiflens for repos, TSS 41 0,2
GF 100 Vertikal gummiflens for repos, TSS 101 0,3
GF 102 Vertikal gummiflens for repos, TSS 102 0,3
USK 40 M Utsparingskloss med magnet, TSS 41 2,1
USK 100 M Utsparingskloss med magnet, RVK / TSS 101 2,8
Seal 40 Topp for vinterlagring TSS 41 0,005
Seal 100 Topp for vinterlagring TSS 101 0,01
GB TSS 20 FA Dempeboks, TSS 20 FA 0,12
REDiBOX 100 Permanent Recess Former 0,4

Trinnlydreduksjon

Reduserer trinnlyd 20-25 dB.

Type løsning Reduksjon Antatt verdi
TSS 102 med demping og vertikal flens 20-25 dB 42 dB
TSS 101/41med vertikal flens 10-12 dB 58 dB
TSS/RVK opplegg 5-8 dB 60 dB

For mere info se IC Akademiet.

Kapasitet ved ulike dekkentykkelser og kantavstander

Artikkel nr. Memo nr Side Link
TSS 20 FA 65 4
TSS 41 55c 5
TSS 101 55d 5
TSS 102 57 7
RVK 55b 5

Designprinsipper for armering

 

MEMO 63 Design prinsipp MEMO 63 Vertikale krefter

Artikkel nr. Fv (kN) a b c R1 (kN) R2 (kN) R3 (kN)
TSS 41 40 115 110 155 81,1 17,4 41,8
TSS 20FA 20 80 90 n/a 37,8 n/a 17,8
TSS 101 100 120 125 160 196 42,1 96
RVK 101 100 120 125 160 196 42,1 96
TSS 102 100 120 177 160 167,8 35,6 67,8

 

Anbefalt armeringsmønster

Artikkel nr. Anbefalt armering
memo nr og link.
Beregning armering
memo nr og link.
TSS 20 FA 65 65
TSS 41 55c 54c
TSS 101 55d 54d
TSS 102 57 60
RVK 101 55b 54b

 

Teknisk informasjon / memo

Klikk her for å komme til teknisk informasjon / memo.

Tegninger

Klikk her for å komme til tegninger.

Vi tilbyr forbindelser for