Kapasitet ved ulike dekkentykkelser og kantavstander

Artikkel nr. Memo nr Side Link
TSS 20 FA 65 4
TSS 41 55c 5
TSS 101 55d 5
TSS 102 57 7
RVK 55b 5