Produkter til repos/trapp.

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
TSS 20 FA Trapp og reposforbindelse med justering. 20 kN  
TSS 25 L Trapp og reposforbindelse med justering og løft i produksjon og installasjon. 25 kN
TSS 60 P Slank design muliggjør tynne repo og trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet 170 mm). Kapasitet opp til 60kN. Ytterrør er Resirkulert HDPE. 60 kN