Mounting

Torsjon – Stempling.

For mer info se memo 505.

Memo 505 Figur 1

Midletidlig understøttelse. Må beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Lodd stilling av bjelker.

For mer info se memo 541.

Memo 541 alt 3

Talje for justering av bjelken.

Justering og tetting av fuger.

For mer info se memo 540.