Personvern og vilkår for bruk

Behandling av personopplysninger for kunder og leverandører for vårt nettsted gjelder følgende:

Kunder og forhandleres kontaktinformasjon oppbevares i CRM.
Navn, email-adresse, telefonnummer og korrespondanse.

Kun våre ansatte og andre personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysninger til å utføre arbeidsoppgavene sine, får tilgang til disse. Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig har blitt angitt i disse retningslinjene. Vårt utgangspunkt er å ikke videreformidle personopplysninger til tredjeparter med mindre kunden har samtykket til dette, eller hvis det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov. I tilfeller der vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter, blir personopplysningene behandlet på en trygg måte.

  • Kunden har rett til å be om tilgang til de personopplysningene som vi behandler. Denne retten inkluderer retten til å avregistrering.
  • Kunden har rett på å be om at feilaktige opplysninger blir rettet.
  • Kunden har rett på å be om at personopplysninger blir slettet.
  • Kunden har rett til å rapportere databerøvelse og rett til å be om begrensning av Invisible connections behandling av personopplysningene.
  • Kunden har rett til å innvende mot behandling av personopplysningene.
  • Kunden har rett til å sende klage til Datatilsynet vedrørende behandlingen av personopplysningene.

Gjennom at godkjenne bruk av personlige data under «kontakt oss» på hovedsiden, godtar du de ovennevnte elementene.