BWC med klem, plasstøpt dekke – prefab balkong.

 

Emne Memo Link
Tekniske spesifikasjoner 701a
Beregning av armering 702a
Standard armering 703a