BWC i kombinasjon med TSS gir mange muligheter.

BWC med Klem

Emne Memo Link
Tekniske Spesifikasjoner 701a
Beregning armering 702a
Standard armering 703a
TSS og RVK tekniske spesifikasjoner 54
TSS og RVK Forankringsarmering 55

BWC Light

Emne Memo Link
Tekniske Spesifikasjoner 701b
Beregning armering 702a
Standard armering 703a
TSS og RVK tekniske spesifikasjoner 54
TSS og RVK Forankringsarmering 55