Bjelke – bjelke, Gerber-forbindelse

Memo 525 Figur 1

Mer info, se memo 525.