Bjelke – bjelke T-forbindelser

Memo 526 Figur 1

Bjelketverrsnitt og sekundærbjelkens opphengingspunkt i lengderetning av hovedbjelken vil variere. Dette kan gi ulike varianter av kraftgang i hovedbjelken og den nøyaktige lastbærende virkemåten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Denne vil kunne variere avhengig av geometrien i forbindelsen og det kan oppstå forhold ved kraftoverføringen som ikke er dekket av eksempelberegningene.

For mer info, se memo 526.