Bjelkeforbindelse – BSF

 

Bjelkeenheten; støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt forankrings-armering.

Søylekassen; støpes inn i betongsøylen. Den finnes i to utførelser. En for bjelke-søylesammenkobling og en for bjelke-bjelkesammenkobling.

Kniv/sleide; forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før bjelkemontasje er kniven tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten.[:en]