Kapasiteter og minste bjelkedimensjoner.

Memo 551 illustration 1 til tabell 1

 

Type Maksimal kapasitet
vertikal bruddlast på enhet
(kN)
Tilnærmet minste bjelke dimensjon for å få plass til enheten.
WXH
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
BSF225 225 190×370 »116mm »306mm
BSF 300 300 190×420 »116mm »349mm
BSF450 450 190×440 »116mm »369mm
BSF700 700 190×500 »239mm »424mm
BSF1100 1100 310×590 »239mm »518mm

For mer info se memo 551.