Merking av enhet

Alle BSF-enhetene er merket med fargekode og CE-nummer.

BSF Type Farge
BSF 225 Blå
BSF 300 Grønn
BSF 450 Sølv-grå
BSF 700 Brun
BSF 1100 Gul

Mer info se memo 510.

Download Attachments