Standard armering – søyle

Memo 523 figur 1

Figur illustrerer anbefalt armeringsprinsipp lokalt ved søyleenheten. En del av vertikalkraften vil overføres til søylen via det påsveisete armeringsjernet, mens resterende kraft innføres som trykk under stålplaten.Splittkrefter vil oppstå når kraften sprer seg i søyletverrsnittet.
Nødvendig armering i sone 1 beregnes som gitt i Memo 521.  Eksempel på nødvendig armering i sone 1 basert på beregningene i Memo 521 er gitt i Tabell 1. I sone 2 kan bøylene fordeles med normal senteravstand.