Standard armering – bjelke

EKSEMPEL: ARMERING I BJELKEENDE BSF225 MED BRUDDLAST 225KN

 

Mengden armering og endelig form på flere av bøylene må bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Dette kan gjøres iht. prosedyrene gitt i Memo. Betongkvalitet C35 og bjelkedimensjon: W×H=300×450 er brukt i eksempelet. Denne bjelkedimensjonen tilsvarer cirka minimum bjelketverrsnitt for å kunne utnytte enhetens kapasitet.

For mer info armering i bjelke se memo 522 a-e.