Konsollfri forbindelse mellom bjelke- søyle, -bjelke, -vegg.

sample 2