Armering av trappeforbindelse TSS/RVK repos-vegg

Vi har utviklet standard armering for TSS og RVK repos-vegg forbindelser, se Memo 55 Se også film «Trapp ingeniør» på IC akademi.