Brannbeskyttelse

Se Memo 45 og IC akademiet for korrekt montering.

Brannbeskyttelse blir meget godt ivaretatt med IC trappeinnfestinger. TSS/RVK enheten vil være utstøpt og dekket av nonset.

Krav til overdekning jfr Eurocode

Required fire resistance R30 R60 R90 R120
Minimum cover «C» mm0 0 25 30 60