Hvilke krav har trappene?

• Overflate, Terrasso, se under
• Trinnlyd se Memo 47
• Brann, se side 9 og Memo 45