Den enkleste metoden for innfesting av trapper og repos