RVK produkter til repos/vegg

Artikkel nr Beskrivelse Kapasitet Bilde
RVK 60 p Slank design muliggjør tynne repo og trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet 170 mm). Kapasitet opp til 57kN. Ytterrør er Resirkulert HDPE. 57 kN
RVK 101 Kapasitet opptil 80kN i en 200 mm tykk (min.) repo, opptil 100 kN i en 265 mm tykk repo. 100 kN