TSS 20 FA

• Trinnløs høydejustering
• Sparer trappeneser
• Raskere montering uten shimsing

For mer informasjon om TSS 20 FA se: Memo 65A