TSS 60 P

Ved ønske om terrasso kan TSS 60 P brukes mellom repos og trapp, se bilde.