Brannbeskyttelse

Det vi anbefaler er att det blir støpt ut rundt enheten.

Mer info, se memo 45