Åse Brygge

 Lokasjon Ålesund
Type bygning Boliger
År 2013
Størrelse 33 leiligheter
Elementprodusent Spenncon
Hovedentreprenør Olset AS
IC Produkter TSS for trapper og BWC til balkonger