Bertel O Steen, Stavanger

Lokasjon Stavanger
Type bygning Parkeringshus
År 2014
Størrelse 350 p-plasser
Elementprodusent
Hovedentreprenør Kruse Smith
IC Produkter BSF  TSS og DTS til IC P-hus konsept