Brennhaugen Borettslag

Lokasjon Fyllingsdalen, Bergen
Type bygning Boliger
År 2013-2015
Størrelse 148 leiligheter
Hovedentreprenør Stoltz Entrepenør AS
IC Produkter TSS for trapper og BWC til balkonger