Brødfabrikken, Oslo

Lokasjon Oslo
Type bygning Leiligheter
År 2017
Størrelse 154 Balkonger
Arkitekt Arcasa Arkitekter
Hovedentreprenør BundeBygg
IC Produkter BWC  30U