Buerhaven Trinn III

 

Lokasjon Skien
Type bygning Leiligheter
År 2018
Størrelse  16 stk leiligheter
RIB Rambøll
Totalentreprenør Seltor AS
IC Produkter BWC