Dickens Yard

Lokasjon London
Type bygning Leiligheter og kontorer
År 2012
Elementprodusent Creagh Concrete
Hovedentreprenør St.George
IC Produkter TSS for trapper