Egersund Betongteknikk AS

Vi takker Egersund Betongteknikk AS for at det ble valgt gjennomgående søyler, slik at vi fikk leveranse på bjelke/søyle forbindelser(BSF) til dette innovative bygget.
Bl. a ble det benyttet vår største type, som har en kapasitet på 1100 kN