Friggatan, Gøteborg

Lokasjon Gøteborg
Type bygning Leiligheter
År 2009
Størrelse 33,000m², 452 leiligheter
Elementprodusent Con-Form
Hovedentreprenør Con-Form
IC Produkter BSF  til bjelke søyle forbindelser