Kvartal 98, Bodø

Lokasjon Bodø
Type bygning Leiligheter
År 2011
E0lementprodusent Helgeland Betong AS
Hovedentreprenør Gunvald Johansen Bygg AS
IC Produkter BWC til innfesting av balkonger