Leadenhall Building, London

Lokasjon London, England
Type bygning Kontor forretninger
År 2013
Størrelse  50 etasjer og en høyde på 225 meter
Elementprodusent Explore Manufacturing
Hovedentreprenør Laing O’Rourke
IC Produkter TSS