Måken, Damsgårdssundet

Lokasjon Bergen
Type bygning Leiligheter
År 2012
Størrelse 70 boliger
Arkitekt White Arkitekter
Hovedentreprenør NCC
IC Produkter BWC Light med vinkel