Manchester Piccadilly MSCP

Lokasjon Manchester
Type bygning Parkeringshus
År 2012
Størrelse 500 p-plasser
Elementprodusent  SCC Design Build
Hovedentreprenør SCC Design Build
IC Produkter BSF  TSS og DTS til IC P-hus konsept