Marnar Brygge, Mandal

Lokasjon Mandal
Type bygning Leiligheter
År 2016
Størrelse 16 boenheter
Arkitekt Rambøll Norge AS
Hovedentreprenør Skanska Norge AS
IC Produkter BWC Light med vinkel